HİZMETLERİMİZ
YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMLERİ

Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemi en basit anlamı ile bir yangın oluşumunu daha başlangıç safhasında iken yangının fiziksel özelliklerine duyarlı elektronik algılama elemanları tarafından algılanması ve ihbar edilmesi şeklinde çalışmaktadır. Elektronik Yangın Algılama ve İhbar sistemleri, yapıların yangın koruma özellikleri bakımından anahtar konumda hizmet veren sistemlerdir. Uygun biçimde tanımlanmış, dizayn edilmiş, üretilmiş, montajı tamamlanmış, test edilmiş ve bakımı yapılmış yangın algılama sistemi yapılardaki yangın kayıplarını sınırlamaya yardımcı olur.


SPRINKLER SİSTEMİ

Sprinkler (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Türkiye’de yangın söndürme sistemleriyle ilgili yasal mevzuatımız “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” dir. Sprinkler sistemleri ve sprinkler sistemi kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş, tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

ACİL AYDINLATMA ve YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

Binalardaki can ve mal güvenliğinin en önemli sigortalarından birisi Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleridir. Örneğin bir alışveriş merkezinde deprem nedeniyle şebeke elektriğinin kesilmesi sonrasında canlıların beklenmedik bir anda karanlık bir ortamda kalması mümkündür. Bu acil durum anında kargaşa ve panik yaşanmadan en yakın yoldan insanları dışarıya güvenli bölgeye ulaştırmak için acil aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin tasarımı önem arz etmektedir.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın alarm sisteminden gelen yangın uyarısı ile yangına aktif olarak müdahale edilmesi gazlı yangın söndürme sistemlerinin genel çalışma prensibini oluşturmaktadır. Günümüzde algılama için yalnızca elektronik değil tubing olarak adlandırılan eriyen borular ile ham gazın taşınması hem de eriyen borudan gazın çıkışı ile yangının söndürülmesi tarzı çalışan sistemler de tercih edilebilmektedir.


GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ

Gaz algılama ve alarm sistemleri, binalarınızda yanıcı, parlayıcı ve zehirli gazların seviyelerinin izlenmesi, tehlikeli düzeylere ulaştığında bununla ilgili senaryolar doğrultusunda gazın tahliyesi için gerekli havalandırma fanlarının çalıştırılması, vanalarının kapatılması ve sesli/ışıklı uyarıların verilmesi gibi fonksiyonları yerine getirmek için kullanılırlar.

KNX AKILLI EV/BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

Teknik sistemlerin dağınık bir şekilde bulunduğu binalarda; sağlıklı ve ekonomik bir iletişim için Bina Otomasyon Sisteminin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir binadaki mekanik ve elektriksel sistemler binanın toplam maliyetinin oldukça büyük kısmını meydana getirir. Bu sistemler ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, (asansörler, yürüyen merdivenler v.s) gibi hizmetleri karşılarlar. Bu sistemlerin işletim ve bakımları binadaki diğer hizmetlerden çok daha fazla harcama gerektirir. İşte bu nedenle bina sahibi ve yöneticileri bu sistemlerin daha etkin, daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak denetim yollarını bulmak zorundadır. Bu durum genel müdürlük binaları, havaalanı, hastane, üniversite, fabrika gibi büyük ve yaygın yerleşim yerlerinde daha fazla önem kazanır.

PROJE ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda keşif, teklif, projelendirme, süpervizörlük ve yangın sistemlerini devreye alma gibi yaptığımız çalışmalar

ARIZA SERVİS ve PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİ

Yangın alarm sistemlerinde bulunan yangın algılama dedektörleri, yangın ihbar butonu gibi sisteme bağlı devre elemanlarının minimum yılda 2 defa kontrol ve temizliği yapılmalıdır. Bakımın en önemli amacı yangın alarm sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesidir.